تبلیغات
روزی تو خواهی آمد... - بشنو صدایم...
   
 
نویسنده : قاصدک
تاریخ : چهارشنبه 11 مرداد 1391
نظرات

حالم خوب است

ولیکن خوش نیست!

این روزها نفس هایم سنگین ترین، و ضربان قلبم بی نظم ترین است

ولی من این بی نظمی ها  را  عجیب دوست دارم!

 

با تو ام...

هان...

صدایم را می شنوی؟


 
 
خدا کند که رضایم فقط رضای تو باشد
هوای نفس نباشد همه هوای تو باشد
خداکند که گزارت فِتد به منظر چشمم
که سجده گاه نمازم به جای پای تو باشد . . .
.
.
.

سلام
اینجا دفتر الکترونیکی و مجازی حقیر است،
حرف ها و درد و دل هایی را که در دنیای حقیقی و هیچ جای دیگر نمیتوان فریاد کرد، اینجا مینگارمشان.
ساده می نویسم، ولی شما ساده نگذر از نوشته هایم ...

اینکه میخوانید و نظر نمیدهید اشکالی ندارد
ولی اینکه نمیخوانید و نظر میدهید عجیب نیست؟!

رها باشید وبنده !
التماس دعا

قاصدک