تبلیغات
روزی تو خواهی آمد... - همیشه راست قامت باشی "مرد"
   
 
نویسنده : قاصدک
تاریخ : دوشنبه 14 مرداد 1392
نظرات
گفتنی ها و نا گفتنی ها زیاد است اما...

فقط میخواهم بگویم در خاطر خواهی ماند، تویی که با شعارهای انقلاب کمر غرب را خم کردی...

امام خامنه ای: این دولت این شعارها را مطرح كرد، برجسته كرد، سر دست گرفت، به آنها افتخار كرد؛ در مجامع جهانى، احساس شرم از انگیزه‌هاى انقلابى و از اهداف انقلابى و از شیوه‌هاى انقلابى نكرد؛ این خیلى كار بزرگى بود.


                                                                          


                                                                         بدرود جناب آقای دکتر احمدی نژاد

                                                                                             

 
 
خدا کند که رضایم فقط رضای تو باشد
هوای نفس نباشد همه هوای تو باشد
خداکند که گزارت فِتد به منظر چشمم
که سجده گاه نمازم به جای پای تو باشد . . .
.
.
.

سلام
اینجا دفتر الکترونیکی و مجازی حقیر است،
حرف ها و درد و دل هایی را که در دنیای حقیقی و هیچ جای دیگر نمیتوان فریاد کرد، اینجا مینگارمشان.
ساده می نویسم، ولی شما ساده نگذر از نوشته هایم ...

اینکه میخوانید و نظر نمیدهید اشکالی ندارد
ولی اینکه نمیخوانید و نظر میدهید عجیب نیست؟!

رها باشید وبنده !
التماس دعا

قاصدک